A NEGLECTED INDIAN SPECIES OF CYPERUS

J. H. KERN
| Abstract views: 559 | PDF views: 278

Abstract

Cyperus iria var. rectangularis Ktikenth. in Engl., Pflanzenr., Heft 101: 152.1935. — Lectotypus: Duthie 23284 (Herb. Kew.).Cyperus iria (non L.) sensu Clarke, Illustr. Cyper. pi. H f. 1. 1909, non al. Duthie 4480. Subgen. Cyperus; sect. Iriae Kunth. — Annuus. Culmi erecti, tenues,triquetri, laeves, 1—7 dm alti, 1—2 mm crassi, inferne paucifoliati.Folia culmo breviora vel aequilonga, plana, flaccida, longe acuminata, in supe riore parte scabra, 1—5 mm lata. Anthela simplex vel subcomposita, laxa.Bracteae oblique patentes, 2—4 longissimae, foliis consimiles, anthelam valde superantes. Anthelae radii 3—9, e cladoprophyllis tubulosis ore oblique truncatis postice cuspidatis vel bidentatis basi bruneis 0.5—1.5 cm longis emergentes, inaequales, oblique patentes, graciles,compressi,laeves vel apice hispiduli, ad 16 cm longi,longiores nonnunquam apice pauci ramosi;radioli brevissimi ab ochreolo caudato suffulti. Spicae ovatae vel oblonga-ovatae, laxae vel subdensae, 1—3 cm longae, 8—25(—30) mm latae,5—20-spiculosae, rhachi flexuosa angulis hispida.Spiculae compressae,rectangule divaricatae vel imae subreflexae, ovatae usque ad oblongo-lineares, 3—12 mm longae, 2—2.5 mm latae, 4—18-f lorae, basi saepe a seta subuliformi suffultae. Rhachilla obscure brunea, recta, subexalata, internodiis 0.6—1 mm longis. Glumae membranaceae,1/3—1/2 parte imbricatae, patulae,concavae, fere orbiculatae, (1.75—)2mm longae ac latae, sub apice emarginato mucronulatae, dorso viridi 7-nerviae, lateribus fulvae purpureo notatae uninerviae, carina acuta arcuata superne angustissime alata,spinuloso-ciliata. Stamina 2; antherae breves, oblongae, interdum lineares; connectivum in appendicem brevem productum. Stylus fere nullus;stigmata 3, achenio multo breviora. Achenium ambitu obovatum, triquetrum, lateribus concavis, basi late stipitatum, apice mucronatum, atrobruneum, nitidum, dense puncticulatum, 1.5 mm longum, 0.8—0.9 mm latum.

Keywords

SPECIES OF CYPERUS

Full Text:

PDF
Copyright (c) 2015 Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.